La Cambra de Comerç també reclama que aquests controls “no han de derivar en tots els casos en el pagament d’una taxa, sinó exclusivament en cas que es detecti una situació anòmala de l’immoble“, i detalla que la nova proposta no concreta en què consisteix aquest “ús incorrecte”.

Aquesta taxa es preveu en una ordenança fiscal aprovada en el ple de l’Ajuntament el passat 22 de juliol, que es troba ara en fase d’exposició pública fins al 6 de setembre. Aquest impost pretén que siguin els propietaris de pisos buits des de fa més de dos anys els que es facin càrrec dels costos d’expedientar i inspeccionar aquests immobles, que fins ara requeien en les arques municipals.