No és una professió fàcil i li caldrà treballar dur per continuar endavant aquets anys de crisi. L'estudi que ha presentat avui l'Ajuntament denota una falta de professionalització dels comerços que no potencien prou els treballadors. L'objectiu que es persegueix tant des de les associacions de comerciants com des de l'Ajuntament és prestigiar la professió. La tasca és complicada perquè ni els horaris ni els sous hi ajuden gaire. La formació és clau. Només el 6,5% dels dependents a Barcelona han cursat estudis reglats. Els idiomes, la informació al client i les tècniques de venda és on més cal incidir. ROGER PALLAROLS, regidor de Comerç i de Petita i Mitjana Empresa "Els idiomes són un repte, una de les prioritats." JOAN MATEU, president de la Fundació Barcelona Comerç "La missió que ha de tenir el dependent és que encara que el client surti de la botiga sense comprar, tingui la sensació d'estar ben atès." A Barcelona hi ha dos tipus de cicles formatius: un dedicat al comerç i un altre especialitzat en la gestió i el màrqueting.