L’execució de l’acord de compravenda està prevista per a finals de 2014 i està subjecta a l’obtenció de les autoritzacions dels organismes competents i ens reguladors. Llavors s’acabarà d’ajustar el preu final de l’operació, en funció del patrimoni net de Barclays a Espanya. En principi, Barclays Bank SAU té uns actius propis de 21.600 milions d’euros. A juny de 2014, tenia 18.400 milions d’euros en préstecs nets, 9.900 milions d’euros en dipòsits de clients i 4.900 milions d’actius sota gestió. “L’entitat financera registra una ràtio de morositat per sota de la mitjana del sector i un elevat nivell de solvència, fet que demostra l’alta qualitat dels seus actius i la bona gestió portada a terme”, assegura la nota de CaixaBank.

Amb aquesta operació, CaixaBank, presidida per Isidre Fainé, reforça el lideratge a Espanya, ja que incorpora aproximadament 550.000 nous clients, principalment de banca minorista i banca privada i personal. Fainé ha dit que l’adquisició “aportarà un equip professional, molt qualificat, centrat a proporcionar una gran qualitat de servei als clients, objectiu que comparteix amb CaixaBank, que té un model de negoci basat en una extensa xarxa d’oficines, la més gran del sector financer espanyol, i un servei d’assessorament personalitzat adaptat a les necessitats de cada client”.