El bloc de 78 habitatges que ha de servir per reallotjar els veïns dels dos edificis del carrer de Palomar afectats pel pla urbanístic de Casernes de Sant Andreu es va enllestir el desembre del 2019. Un any més tard, el Consorci de la Zona Franca, l’ens que s’ha encarregat de la construcció de l’edifici, encara no ha entregat les claus dels habitatges nous. Els veïns que s’hi han de traslladar denuncien l’endarreriment i recorden que fa 12 anys que es va signar l’acord.

La pandèmia com a causa del retard

Segons el Consorci de la Zona Franca, l’endarreriment en l’entrega dels pisos és perquè els tràmits administratius com la inscripció al Registre de la Propietat, la qualificació dels habitatges en el règim de protecció oficial i la llicència de primera ocupació s’han demorat a causa de la pandèmia. A més, per requeriment del districte de Sant Andreu, s’han hagut de modificar la ubicació de les plaques fotovoltaiques de la coberta de l’edifici. Tot i això, el Consorci espera poder començar a entregar els habitatges nous els propers mesos.

12 anys esperant el reallotjament

El nou edifici ha tingut un cost d’11 milions d’euros. Consta de 78 habitatges distribuïts en tres blocs de pisos de cinc, vuit i 12 plantes. Els habitatges son de tres i quatre habitacions i oscil·len entre els 70 i els 90 metres quadrats.

Aquests immobles han de reallotjar la seixantena de famílies, moltes de les quals jubilitats de l’Exèrcit, que viuen als dos edificis del carrer de Palomar i que s’han d’enderrocar per executar el pla urbanístic previst a l’àrea de Casernes de Sant Andreu. Alguns dels afectats són propietaris dels habitatges i accediran als pisos nous en règim de compra i amb la fórmula de permuta.

Els inquilins ho faran en règim de lloguer i al preu que marca la protecció oficial. Aquests veïns van signar l’acord de trasllat amb el Consorci de la Zona Franca el 2009, però les obres de construcció dels habitatges nous no van començar fins al 2017. En total han estat 12 anys d’espera i aquest nou endarreriment ha indignat els veïns afectats.

Problemes de manteniment i convivència

Els dos edificis del carrer de Palomar on viuen els veïns afectats s’enderrocaran un cop finalitzi el reallotjament de les persones que hi viuen. La majoria dels veïns són persones grans, alguns d’edat avançada i altres han traspassat al llarg d’aquests 12 anys d’espera. Fa anys que els edificis no tenen manteniment, ja que la previsió és enderrocar-los en un futur proper. A més, cinc immobles estan ocupats i això ha generat problemes de convivència i fins i tot situacions d’inseguretat i de robatoris, segons els veïns.

Un projecte urbanístic ple de retards

La transformació urbanística de Casernes de Sant Andreu es va començar a definir el febrer del 2004. Entitats veïnals i el districte de Sant Andreu van treballar en la definició dels espais, els equipaments i dels nous usos. El pla definitiu es va aprovar el juny del 2006 i preveia edificar 12 equipaments en quatre anys. Però fins al 2018 només se n’havien construït tres: la comissaria de Mossos d’Esquadra, l’Escola Eulàlia Bota i el Centre Sociosanitari Isabel Roig.

Des de llavors, a més d’habitatges de protecció oficial, s’ha fet el Parc d’Antonio Santiburcio i recentment s’ha obert la rambla de Marta Mata. No obstant això, segueixen havent-hi equipaments que encara no s’han començat a executar, com són l’Escola Bressol i la residència per a gent gran. Les obres que sí van començar a l’octubre van ser les de l’edifici amb 152 habitatges per a gent gran que inclourà l’Espai Jove Jaume Oller.