(ACN) L’Ajuntament de Barcelona ha ampliat la moratòria en el pagament de les quotes dels habitatges i locals comercials que gestiona. Així, el consistori no cobrarà les quotes de lloguer ni tampoc les quotes d’altres formes de tinença d’habitatges (com les hipoteques dels pisos de promoció pública en propietat) del seu parc públic durant els mesos d’abril, maig, juny i juliol, és a dir, durant els propers quatre mesos.

Aquesta ampliació fa referència tant al termini de suspensió del pagament inicial, que s’allarga un mes, com pel que fa al període de prorrateig, que passa dels 18 mesos previstos inicialment als 36. També estudiarà rebaixes del lloguer per a les famílies que ho necessitin. Els beneficiaris d’aquestes mesures són unes 10.000 famílies.

Aquesta ampliació dels terminis i la resta de modificacions introduïdes en el nou decret d’alcaldia es porten a terme per adequar aquestes mesures al que va aprovar el Govern espanyol.

Per beneficiar-se d’aquesta mesura no caldrà cap sol·licitud prèvia per part de les persones que s’hi puguin acollir, perquè s’ha fet extensiva a la totalitat del parc municipal públic, a excepció del col·lectiu de persones grans que, “a priori”, en tenir garantida la pensió, no poden caure en la situació de vulnerabilitat que defineix el decret llei estatal. L’objectiu és simplificar al màxim l’aplicació de les decisions preses per pal·liar els efectes econòmics provocats per la crisi sanitària del coronavirus i la consegüent declaració de l’estat d’alarma.

Un cop superada aquesta primera fase d’excepcionalitat i de suspensió dels cobraments, l’Institut Municipal de l’Habitatge revisarà les quotes dels lloguers d’aquelles unitats familiars que hagin tingut reduccions significatives dels seus ingressos arran de la crisi, i les rebaixarà per adequar-les a la nova situació econòmica en la qual es trobin.

L’Ajuntament de Barcelona manté també les ajudes per a les famílies que viuen en pisos de la Borsa de Lloguer de Barcelona. Actualment hi ha llogats a través d’aquesta borsa uns 891 habitatges. Els llogaters d’aquest programa que tinguin una reducció dels ingressos ho hauran de comunicar a l’IMHAB, que activarà ajudes perquè puguin pagar els lloguers. Els propietaris dels pisos cedits a la Borsa de Lloguer no notaran cap canvi, ja que continuaran rebent les mateixes rendes pels seus lloguers que reben en l’actualitat.

Per poder afrontar aquest paquet de mesures, l’Ajuntament ja va anunciar que ha habilitat una partida extraordinària de 3,5 milions d’euros en el pressupost municipal, ampliable fins a 5,5 milions.

Atenció telefònica i telemàtica per atendre urgències

En el marc de l’estat d’alarma, l’IMHAB ha adoptat un conjunt de mesures per fer front a l’expansió del coronavirus. Les oficines estan tancades al públic, però la ciutadania pot contactar-hi a través de diferents canals per gestionar casos d’emergència, reparacions i incidències urgents del parc públic i tràmits relacionats amb els ajuts i les quotes de lloguer.

El Servei d’Intervenció en la Pèrdua d’Habitatge i Ocupació (SIPHO) i el Servei de Prevenció, Intervenció i Mediació en Habitatges Públics (SPIMHP) segueixen en funcionament. Per sol·licitar atenció en casos excepcionals i no previsibles d’emergència residencial cal trucar al telèfon d’Atenció Ciutadana 010.

En cas d’emergències de manteniment d’habitatges o edificis del parc públic, l’IMHAB ofereix atenció a través de diferents telèfons habilitats específicament en horari de matí.

A més, l’Ajuntament de Barcelona manté també en funcionament de forma telemàtica els serveis que es realitzen a través dels punts d’assessorament energètic (PAE). En cas de talls en el subministrament d’aigua, llum o gas, o si la ciutadania vol informar-se sobre les mesures a les quals es pot acollir per rebaixar les factures, es pot contactar-hi telemàticament o a través del 010.