El turisme hauria de ser, segons Barcelona Global, una prioritat de ciutat gestionada en col·laboració amb entitats privades per generar oportunitats. L’entitat critica la mala gestió del sector feta fins ara i posa l’exemple de Turisme de Barcelona. Creu que té un model de finançament ineficaç i que està polititzada i per això en proposa la reformulació. També ha assenyalat la inseguretat i la descentralització del turisme com els punts clau que ha d’afrontar el nou govern municipal.

L’entitat creu que el sistema de Turisme de Barcelona ha quedat caduc. “El nostre pla A és que Turisme de Barcelona es reformuli i es posi al dia i faci la feina per a la qual es va crear incorporant nous actors, que explicitin millor el que és avui Barcelona, que és diferent de la del 1993″, ha dit Pau Guardans, president de Barcelona Global. A més, en cas que aquesta reformulació no es produeixi, estendrem l’activitat d’aquest ens també a l’atracció de visitants”.

Descentralitzar l’activitat

L’entitat creu que a la ciutat hi ha grans concentracions d’atraccions turístiques en zones d’alta intensitat. Per això, aposta per desenvolupar zones noves d’interès turístic com ara la muntanya de Montjuïc, el Paral·lel o el Zoo de Barcelona. Aquesta descentralització requereix, diu, una inversió necessària i de promoció d’aquests espais.

Desestacionalitzar el turisme

Barcelona Global creu que un altre dels reptes és el de crear una oferta de ciutat atractiva, nova i concentrada en aquells moments amb menor presència de visitants a la ciutat (novembre-març). Per tal de finançar aquestes noves activitats, l’entitat aposta per un increment de l’impost turístic.