A Catalunya, tot i els valors absoluts registrats a Barcelona, l’atur ha baixat més pronunciadament a les altres tres províncies en termes relatius. Destaca la reducció del 3,7 % de Lleida (-799), seguida de Girona, amb un -3,09 % (-1.215) i del 2,76 de Tarragona (-1.415).

Tot i que tots els sectors a Catalunya han vist reduït l’atur, els serveis lideren de forma clara la davallada. A tot l’estat, les 3.683.061 persones sense feina representen la xifra més baixa des de l’agost de 2009. A més, la baixada de 83.993 persones en l’últim mes és la més pronunciada que s’ha registrat en juliol des del 97.