L’Ajuntament de Barcelona ja té en marxa l’activació de la tarifa plana per a aquells contribuents que vulguin pagar els impostos amb quotes fixes cada mes. Les persones físiques que s’hi vulguin acollir es podran donar d’alta en aquest enllaç fins al 10 de gener.

Com es calcula la tarifa mensual?

A l’hora de calcular la quota mensual de cada ciutadà, l’Institut Municipal d’Hisenda té en compte els imports que el contribuent va pagar l’any anterior i els terminis amb què va fer efectiu els ingressos. Ara bé, de cara a la tarifa plana es podran sol·licitar un màxim d’11 quotes i els imports de cada una hauran de superar els 30 euros.

Quins tributs es podran incloure a la tarifa plana?

Els tributs que s’inclouen en aquesta tarifa plana són els següents:

  • Impost sobre Béns Immobles (IBI)
  • Impost de Circulació (IVTM)
  • Taxa de Guals
  • Taxa de Terrasses
  • Taxa de residus

La quantitat que hagi de pagar el contribuent serà la mateixa durant tot l’exercici excepte novembre i desembre. Aquests dos mesos seran els que serviran per acabar d’ajustar el deute acumulat durant l’any. Això vol dir que el contribuent podria haver de pagar més, pagar menys o fins i tot rebre una devolució. A finals d’any serà també el moment de calcular i comunicar la quota de l’any següent.

El consistori avisa que el retorn d’un sol pagament per part del contribuent serà motiu per donar de baixa el servei. També avancen que, en un futur, el servei estarà disponible per a persones jurídiques.