A nivell autonòmic, els catalans també seran els que més viatgin, i ho faran principalment a ciutats com Madrid, Londres o Palma. Segons eDreams, el nombre de reserves per a aquestes dates ha augmentat en comparació amb el mateix període de l’any passat, i són per fer trajectes més llargs.

L’any 2012 els desplaçaments turístics entre ciutats de l’estat durant el pont de Tots Sants va representar el 60%. Aquest any, però, es preveu que la xifra caigui fins al 50%. La Gran Bretanya serà un dels països més beneficiats per aquesta tendència, ja que veurà augmentat el nombre de turistes procedents d’Espanya.