Segons un informe elaborat pel Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB), la ciutat es pot consolidar com un referent de la indústria 4.0. Es calcula que prop d’un 5 % del PIB de Barcelona està relacionat amb aquest sector, que té en les empreses emergents un dels seus potencials. Tot i això, el CESB també alerta de les mancances que té la ciutat per encarar aquesta nova revolució industrial, com la necessitat d’adaptació de les pime, la manca de finançament i de polítiques públiques de suport, i la necessitat de modificar l’escolarització per crear noves capacitats.

La presidenta del CESB, Marina Subirats, ha explicat que aquest informe sobre la indústria 4.0 és el resultat d’un any de feina dels membres del consell, entre els quals hi ha els principals agents econòmics de la ciutat. Subirats creu que la ciutat i els seus treballadors s’han de preparar per aquest canvi de model que, segons dades de l’OCDE, pot significar que un 12 % dels llocs de treball que actualment hi ha a Espanya passin a ser automatitzats, és a dir, que els facin les màquines. Això, però, també generarà la creació de llocs de feina nous i ocupacions noves que, segons l’informe, requeriran d’un canvi profund de tots els nivells de l’escolarització. Per Subirats, les feines ja no requeriran de treballadors que facin funcions rutinàries i repetitives, sinó de persones amb capacitat creativa, que s’adaptin a les innovacions i en formació contínua. Des del CESB hi ha el compromís de començar a treballar, a partir de l’estiu, sobre una possible reducció dels temps de treball fruit de la mecanització industrial i també sobre una renda mínima de ciutat per cobrir les necessitats d’aquells treballadors que puguin quedar fora del mercat laboral arran d’aquest canvi de model industrial.