L’Oficina d’Atenció a l’Empresa es va inaugurar  l’octubre de 2014 a la planta baixa de l’edifici Media-TIC. Aglutina en un mateix espai tots els recursos i serveis municipals que els emprenedors necessiten per poder iniciar una activitat econòmica. Durant el 2015 hi han passat unes 6.000 empreses i persones, és a dir, prop de 900 al mes.

El novembre passat, la regidoria d’Ocupació i Empresa va convocar un concurs públic per adjudicar la prestació del servei d’acord amb criteris de transparència i pública concurrència. També va decidir que calia “ajustar el servei a les necessitats i la demanda que té”, segons va explicar el regidor Agustí Colom, així que el pressupost de 875.000 euros del 2015 es va reduir a 350.000 com a màxim per al 2016. Finalment, la proposta amb què la Cambra de Comerç ha guanyat el concurs queda per sota dels 300.000 euros. El contracte de gestió té una durada d’un any de vigència, amb possibilitat de pròrroga d’un any més.

Segons el darrer Decret d’Alcaldia sobre contractació responsable, la Cambra de Comerç incorporarà una persona en risc d’exclusió, amb un contracte de jornada completa que cobrirà el 10% del total d’hores que representa la prestació del servei.