Barcelona Activa ha adjudicat els darrers mesos dos contractes públics en què s’han prioritzat criteris socials i laborals que garanteixin uns salaris dignes. En un dels casos s’ha subrogat el personal i passarà a cobrar un 35 % més de la mitjana, mentre que els de l’altre concurs cobraran un 25 % per sobre de l’import del conveni de referència.

Des de l’aplicació dels nous criteris socials i laborals recollits en l’Estratègia per l’Ocupació de Barcelona 2016-2020, Barcelona Activa ha adjudicat dues licitacions que incorporaven criteris per garantir una ocupació de qualitat i no discriminatòria. Els dos processos els han guanyat empreses o entitats d’economia social de la ciutat: d’una banda a quatre Centres Especials de Treball, i de l’altra, a una unió temporal d’empreses formada per tres fundacions.

En el primer cas, s’ha adjudicat la prestació dels serveis d’atenció i informació a les recepcions de dos equipaments a Associació Catalana d’Esclerosi Múltiple, Integra, Can Cet i Crezca. L’import total del contracte és de 1.312.000 euros, i s’han prioritzat aquelles ofertes garantissin l’estabilitat laboral dels treballadors. Les quatre empreses s’han compromès a subrogar tot el personal que ja estava prestant el servei, que a més, ha passat a guanyar de mitjana un 35 % més de salari.

L’altre concurs que s’ha adjudicat aplicant criteris d’eficiència social ha estat el del servei d’inserció sociolaboral per a joves amb problemàtiques o trastorns de salut mental. En aquest cas l’han guanyat tres entitats de caire social: la Fundació Centre d’Higiene Mental les Corts, la Fundació Dau i la Fundació els Tres Turons, per un valor de 335.530 euros . Els nous mecanismes del concurs han permès  que les persones contractades cobrin un salari un 25 % per sobre de l’import que marca el conveni de referència.

Tots dos contractes, que ja han entrat en vigor, també inclouen altres criteris socials per als treballadors, com un pla d’igualtat entre homes i dones,  un protocol de protecció contra l’assetjament sexual i altres mesures per facilitar la conciliació.