Edifici de Barcelona Activa
Foto: Lidia Rebollar

L’Ajuntament de Barcelona ha creat, a través dels programes gestionats per Barcelona Activa, prop de 900 nous llocs de treball en tres mesos. Des de maig fins al juliol s’han gestionat 422 programes a través d’una convocatòria extraordinària dels Projectes Integrals amb Contractació i 450 a través de Crea Feina Plus Barcelona 2021.

Tenint en compte el context econòmic de pandèmia, l’objectiu ha estat facilitar i promoure l’ocupació dels col·lectius més vulnerables i amb més dificultats per poder accedir al mercat laboral.

Projectes Integrals amb Contractació

Els Projectes Integrals amb Contractació es basen en dos grans criteris: generar el major impacte de contractació sobre la ciutadania i prioritzar els sectors tractors de la recuperació econòmica com la indústria 4.0, l’esport, les indústries culturals, l’economia verda, les TIC i comunicació, el turisme i el comerç de proximitat.

En aquests plans s’ha donat preferència a les persones amb més dificultats per poder accedir al mercat laboral. Per tant, el 57% han estat per a dones, el 55% per a majors de 44 anys, el 18% per a persones estrangeres i el 5,5% per a persones amb diversitat funcional.

Crea Feina Plus Barcelona 2021

El programa Crea Feina Plus Barcelona 2021 està adreçat a persones empadronades a la ciutat en situació d’atur. L’Ajuntament ha volgut donar una empenta a la recuperació amb ajuts per valor de 5.000 euros i de 6.000 euros.

Aquest pressupost s’ha destinat a persones de col·lectius especialment afectats, com dones, joves menors de 30 anys i majors de 45 anys i a empreses de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que no estiguin subjectes a processos de regulació d’ocupació i que puguin crear nous llocs de treball.