Durant el 2011 la Generalitat va autoritzar més de 3 MIL expedients de regulació d'ocupació, un 6% més que l'any 2010. Tot i això, van afectar menys treballadors, en va ser 47.500. Per sectors, indústria i serveis s'emporten els majors ajustos estructurals. RAMON BONASTRE, director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball: "S'ha invertit una mica en aquests tres anys. S'ha passat que el sector industrial era el més afectat i ara el més afectat és el sector serveis. Per tant, el que estem trobant és que el sector serveis és el que està tancant aquest ajustament tan dur i traumàtic". Des de la Generalitat ara miren amb expectació com afectarà l'acord entre agents socials i patronal en què salaris, convenis i flexibilitat interna s'adaptin al context econòmic actual. RAMON BONASTRE, director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball:" la reforma laboral i l'acord que s'acaba de signar que veurem quina incidència té. Ara veurem com apliquen la normativa i quina utilització en fa les empreses". 8 de cada 10 ERO que s'han aplicat en el darrer any a Catalunya han estat a la demarcació de Barcelona.

Segons les dades que ha facilitat avui el Departament d’Empresa i Ocupació, el govern català va autoritzar l’any passat 3.128 ERO, que van afectar 47.506 treballadors a tot Catalunya. La xifra d’ERO és un 6% més elevada respecte a 2010, mentre que la de treballadors és un 19% més baixa. La majoria van ser afectats per expedients de suspensió o de reducció i un 17% per expedients d’extinció.

Per demarcacions, el gruix d’expedients es van concentrar a Barcelona amb 2.218 ERO i 37.189 treballadors afectats. Per sectors, indústria, serveis i construcció encapçalen la llista.