El nou enllumenat de l'avinguda del Paral·lel comença a funcionar, convivint encara amb els antics fanals. De moment els nous només fan llum, però quan acabin d'estar a punt faran múltiples funcions. ANTONI VIVES, tinent d'alcalde d'Hàbitat Urbà "Més que tenir uns llums tinguéssim uns llocs físics en equè instal·lar-hi sensors, càmeres, per tal de veure com es gestiona el trànsit, antenes". El nou enllumenat del Paral·lel no és una prova pilot, a partir d'ara les noves faroles els nous fanals que s'instal·lin a la ciutat també s'aprofitaran de les noves tecnologies. El nou enllumenat del Paral·lel no és una prova pilot. A partir d'ara totes els nous llums que s'instal·lin a la ciutat s'aprofitaran de les noves tecnologies. Per exemple, molts dels 334 punts de llum que hi ha al llarg de l'avinguda tindran instal·lat un projector per fer il·luminacions ornamentals. Funcions com aquesta no agraden a la plataforma Aturem el Paral·lel, diuen que estan més al servei dels turistes que dels veïns. MARC SERRA, membre de la Plataforma Aturem el Paral·lel "Amb això el que veiem és que el que es busca des de l'Ajuntament de Barcelona, des d'Hàbitat Urbà en concret, és generar un atractiu turístic al Paral·lel, per cridar més turistes, per seguir massificant l'avinguda, i sobretot el que ens preocupa no és tant que es gastin aquests diners en això sinó que no es gastin en altres coses, altres necessitats que tenim al barri." La nova il·luminacio funciona amb LED i té un sistema que permet controlar cada punt de llum en temps real des del centre de control d'enllumenat de la ciutat.

Amb la reforma de l’avinguda Paral·lel s’hi incorporen unes noves columnes, de nou metres d’altura i d’acer, que concentren un seguit de solucions tecnològiques que permetran reduir la presència d’elements a l’espai públic. Se n’instal·laran un total de 182, amb diferents tipus d’il·luminació: llum de vial i de vorera, llum ornamental i llum escènica a base de làmpades LED.

Il·luminació funcional

La il·luminació del vial i del carril bici es realitza amb dues llumeneres de LED independents que s’ubiquen en el braç de la columna. Una altra llumenera de les mateixes característiques permetrà projectar la llum a tots els cinc metres de vorera, gràcies a unes òptiques que s’utilitzen per primera vegada a Barcelona. Pel que fa a les places, quedaran il·luminades amb les lluminàries situades a la part central de la columna.

Il·luminació ornamental i escènica

El Paral·lel incorporarà també il·luminació ornamental amb la instal·lació de projectors LED (RGB), que es col·locaran en la part superior del pal. A més, els projectors estaran comandats mitjançant un sistema que emetrà una tonalitat de color i d’intensitat diferent, amb la possibilitat de controlar-los a temps real i a distància. Fins i tot es preveu instal·lar projectors d’imatges fixes sobre el paviment en determinades columnes.

Altres serveis

Quant a les telecomunicacions, la nova columna Paral·lel incorpora diferents sensors i punts d’accés Wi-Fi, que es beneficiaran de la nova xarxa de fibra òptica que s’ha desplegat a l’avinguda. S’implantarà, a més, una xarxa de sensors que mesurarà diferents aspectes ambientals: sensors de so i de comptatge de persones, vehicles i bicicletes.