De l’informe presentat aquest dilluns també se’n desprèn que el col·lectiu de joves entre 16 i 19 anys és dels més afectats, amb una taxa d’ocupació que ha passat del 28,4 % el 2000 al 7,87 % a finals del 2016, i una taxa d’atur que s’ha més que duplicat, fins a arribar ara al 54,45 %.

El sindicat també alerta sobre les condicions de les feines: continua havent-hi molt pocs contractes indefinits (11,8 % el 2000 i 10,2 % el 2015) i augmenten els contractes de molt curta durada, sobretot els de menys d’un mes, que fa 10 anys eren el 27,85 % del total entre els menors de 30 anys i el 206 van arribar fins al 43,67 %. També han augmentat molt els contractes a temps parcial, que en la franja de 16 a 29 anys han passat de ser el 10,5 % l’any 2000 al 24,4 % el 2015.

A aquests condicions, diu Avalot, s’hi sumen una reducció dels sous, sobretot entre els joves de 16 a 24 anys, i un desajust cada cop més gran entre la formació i l’ocupació. Si el 2000 el 22,9 % dels joves d’entre 25 i 35 anys tenien una feina que requeria una qualificació inferior, el 2015 la xifra era del 37,6 %.  Segons l’estudi, això ha implicat que actualment hi hagi prop de 67.000 catalanes d’entre 15 i 34 anys que viuen a l’estranger i que, si no troben condicions laborals favorables, difícilment tornaran, cosa que provocarà un problema demogràfic d’envelliment de la població.

Vista aquesta situació, els Joves de la UGT “exigeixen un canvi radical de l’actual model productiu”, amb més polítiques d’I+D+I i una reconversió industrial que doni més oportunitats. El sindicat demana la derogació de les últimes reformes laborals, que es negociï un nou estatut dels treballadors i que s’arribi a un acord contra la precarietat laboral juvenil que impliqui la Generalitat, les associacions joves dels sindicats i les associacions de joves empresaris.