El Consell de Ministres ha donat llum verda a noves ajudes a les petites i mitjanes empreses i als autònoms perquè puguin fer front als estralls econòmics que els està causant la pandèmia del coronavirus. L’executiu central permetrà que aquests contribuents puguin pagar els impostos i tributs el 20 de maig en lloc del 20 d’abril. 

3,4 milions de beneficiats

El Govern espanyol ha decidit ampliar els terminis de presentació i pagament de declaracions tributàries dels autònoms i les pimes. L’executiu fixa que els contribuents que tinguin una facturació de com a molt 600.000 euros tindran fins al 20 de maig per presentar i pagar les declaracions d’abril. S’hi inclouen la declaració trimestral de l’IVA, els pagaments fraccionats de l’IRPF i l’impost de societats. Pel que fa a les declaracions domiciliades, el termini s’amplia del 15 d’abril al 15 de maig. Segons calcula el govern de Pedro Sánchez, hi haurà 3,4 milions de contibuents que se’n podran beneficiar, que són prop del 95 % del total de pimes i autònoms. L’objectiu del Govern és injectar liquidesa per un valor de 3.558 milions d’euros que minimitzi les pèrdues per la baixada de persianes i la suspensió d’activitats.

Ajornament en el pagament de quotes

Les ajudes anunciades se sumen a les que ja va aprovar el Consell de Ministres el 31 de març que van establir una moratòria de sis mesos en els pagaments a la Seguretat Social de les cotitzacions dels autònoms i les empreses, el pagament dels deutes amb la Seguretat Social fins al 30 de juny i una moratòria de les quotes de març pels dies treballats i sense cap mena d’interès. A més, també es va fixar una moratòria de tres mesos en el pagament de les hipoteques dels locals d’autònoms.