Un estudi de l’empresa de seguretat Grupo Alto xifra en 200 milions d’euros les pèrdues anuals dels comerços de Barcelona derivades dels furts. L’import dels productes robats se situa de mitjana entre els 20 i els 300 euros, són de petit format i fàcils d’amagar, i es dediquen tant al consum propi com a la revenda.

Durant el Nadal s’incrementen l’activitat comercial i també els robatoris a les botigues. El gran moviment de persones a les zones comercials i, fins i tot, grans aglomeracions són un escenari idoni per als delinqüents, que poden treballar amb més facilitat. Això es tradueix en unes pèrdues anuals de 1.800 milions d’euros a tot l’estat espanyol i més de 200 milions només a Barcelona.

Per posar-hi remei, les empreses de seguretat ofereixen serveis que, segons asseguren, minimitzen les pèrdues prop d’un 50 %. Entre les mesures, hi ha la confecció de plans integrals per als negocis que inclouen la detecció de punts febles dels establiments, la formació del personal i la col·laboració amb els cossos de seguretat. Els experts afirmen que, en molts casos, els autors dels furts són reincidents i formen part de bandes organitzades.