D’aquesta manera, a finals d’octubre el 8,7 % de la població barcelonina en edat de treballar (de 16 a 64 anys) està registrada com a aturada a les oficines del SOC. Aquest octubre l’augment d’aturats a la ciutat i a la província (+0,6 % i +0,8 %) és inferior al que experimenten Catalunya i Espanya (+2,0 % en ambdós casos). El nombre d’aturats se situa per sobre de 386.000 persones a la demarcació, de 523.000 a Catalunya i dels 4,1 milions en l’àmbit estatal.

Dels aturats a Barcelona el mes d’octubre, 43.353 són homes (el 47,7 % del total) i 47.540 dones (52,3 %), i en relació amb el mes anterior l’estabilització del col·lectiu femení (-0,1 %) contrasta amb l’augment del masculí (+1,4 %).

Per sectors econòmics, l’atur registrat ha disminuït a la construcció (-1,2 %) però augmenta a la indústria (+1,1 %) i en els serveis (+0,5 %). En termes absoluts, la major variació mensual es produeix als serveis amb 345 aturats més.