JOAN AREGIO, secretari d'Ocupació de la Generalitat "L'atur registrat el mes de juliol també baixa i això és important en un mes que en sèries històriques n'hem tingut més de dolents que de bons. Que el mes de juliol confirmi que per sisè mes consecutiu segueix baixant és positiu perquè confirma una tendència que portem des de fa mesos."

Les persones desocupades a la ciutat aquest juliol són 101.997, un 1,04% que el juny.

A la província de Barcelona sí que es registra una davallada però ha estat moderada: l’atur ha baixat en 323 persones i els desocupats es xifren en 429.110.Des de l’inici de l’any l’atur ha registrat una baixada constant a la província de Barcelona, que es concreta en 39.215 persones que han trobat feina des del mes gener de 2014.

El govern català, “moderadament optimista”

El secretari d’Ocupació i Relacions Laborals, Joan Aregio, ha destacat que tot i que les xifres són moderades, “fa molts mesos que tenim la sensació que de mica en mica aquesta situació va canviant i en conjunt som moderadament optimistes”. El govern català considera que la baixada a Catalunya ha estat “especialment important” en un mes de juliol ja que històricament n’hi ha hagut “més de dolents que de bons”. A més, Aregio ha destacat que l’atur s’ha reduït a tot el territori català i que s’han signat més contractes indefinits (+17% ) que temporals (+10,1%), una dada que valora positivament. Segons secretari d’Ocupació “ens hauríem de remuntar al mes de juliol de 2010 per trobar unes xifres similars” de creixement d’afiliació a la Seguretat Social.

4.419.860 aturats a Espanya

A l’estat espanyol hi ha 29.841 persones desocupades menys en relació amb el juny, una xifra que suposa una caiguda d’un 5,94 % respecte a l’any anterior i una reducció del 0,67% en relació amb el mes passat. Després des sis mesos de caiguda, el nombre total d’aturats se situa aquest mes a Espanya en 4.419.860 persones.

Pel que fa als col·lectius, el ministeri destaca que l’atur entre els menors de 25 anys ha disminuït un 5,8% respecte a l’any anterior. En un any han trobat feina, per tant, 24.075 persones. En general, la davallada ha afavorit sobretot els homes –  han trobat feina 22.723 -, mentre que l’atur femení ha disminuït només en 7.118 persones.

Construcció i serveis, els sectors més afavorits

La desocupació ha baixat sobretot al sector de la construcció (14.714 aturats menys) i al dels serveis (12.518). En menor mesura també s’ha reduït en la indústria, on ha caigut en 9.798 persones. Una inèrcia contrària a la del sector de l’agricultura, que ha registrat un augment de 424 persones.

Més contractes indefinits

Durant el juliol s’han fet 114.071 contractes indefinits, un 18,71% més que al mateix mes de 2013. Segons dades del Ministeri, la contractació indefinida ha crescut a Espanya per cinquè mes consecutiu. Els contractes de pràctiques també han augmentat: se n’han fet 7.175 aquest juliol, un 38,8% més que l’any anterior.