L’atur ha augmentat tant a la província de Barcelona com al conjunt de Catalunya i a l’Estat. Ara bé, si es compara la xifra amb la de fa un any, en tots tres casos hi ha hagut una davallada. A la província de Barcelona hi ha 2.973 persones més que busquen feina, xifra que suposa un increment de l’1,05 % respecte al mes de desembre, amb un total de 285.305 desocupats. En canvi, si es compara la xifra amb la del mes de gener del 2019, la xifra d’aturats ha disminuït en 2.606 persones (-0,91 %). A Barcelona ciutat hi ha 1.555 persones més a l’atur respecte el desembre del 2019 i la xifra total de desocupats és de 70.602.

Pel que fa a Catalunya, l’atur ha augmentat al gener en 5.558 persones i situa la xifra total de desocupats en 393.682 persones (+1,43 %). Si es compara la xifra amb el mateix mes del 2019 hi ha una reducció de l’1,48 %, amb 4.694 persones menys a les llistes de desocupats. A l’estat, el nombre d’aturats va pujar en 90.248 persones, un 2,85 % més que al desembre, fins als 3.253.853. És la xifra més baixa en un mes de gener des del 2008, abans de l’esclat de la crisi econòmica.