treballadadora llar

L’atur femení a Barcelona ha registrat el valor més baix des del 2008 (7,7 %) i es redueix quatre punts respecte al mateix trimestre que el 2018, segons dades de l’Ajuntament. Tot i això, els contractes que tenen les dones continuen sent més precaris que els dels homes. La majoria són a temps parcial, amb salaris mileuristes i en poques posicions directives.

El 59,6 % dels contractes parcials nous, signats per dones

A Barcelona, la taxa d’ocupació a temps parcial de les dones assalariades és del 15,8 %, sis punts percentuals superior a la dels homes. De fet, durant l’any passat es van signar a la ciutat 497.671 contractes a temps parcial i més de la meitat, un 59,6 %, els van signar dones.

Tot i aquestes dades, la diferència s’accentua si mirem xifres en l’àmbit de tot Catalunya: el 22 % dels contractes de jornada parcial són de dones i el 7,1 %, d’homes.

Un 3,6 % de directives i un 5,6 % de directius

Segons l’Enquesta de població activa, el 2019 es van registrar 163.300 empresàries a Catalunya, que representen el 33 % de l’empresariat català. Pel que fa a la taxa d’activitat emprenedora femenina a l’àrea de Barcelona (7,9 %), supera lleugerament les de Catalunya i Espanya. A més, la diferència entre les taxes masculines i femenines es redueix 1,5 punts percentuals respecte a l’any anterior.

Tot i això, el percentatge de les dones que treballen amb rang de personal directiu se situa en el 3,6 %, mentre que en el cas dels homes augmenta fins al 5,6 %.

Les dones segueixen cobrant menys que els homes

L’any 2018, les dones assalariades residents a Barcelona van tenir, de mitjana, salaris un 21,2 % més baixos que els homes. En total, van cobrar de mitjana 27.203 euros, mentre que els homes van rebre 34.534 euros. A Catalunya, la bretxa salarial va ser del 23 % i a Espanya, del 22,5 %. A més, segons l’informe de l’Ajuntament, les dones van cobrar menys que els seus homòlegs masculins en totes les franges d’edat, nivells educatius, nacionalitats i grups professionals i en gairebé la totalitat de sectors.

Pel que fa als salaris que es cobren a Barcelona, durant el 2018, el 25,9 % dels treballadors eren com a màxim mileuristes. Entre les dones aquest percentatge és del 29,3 % i se situa 6,6 punts percentuals per sobre del dels homes.