Els barris de Ciutat Vella són els que més han vist incrementat l’atur durant els darrers mesos. La variació interanual de l’atur registrat en cada barri, podem veure que les xifres han crescut en tots els barris de la ciutat. Però, concretament, en tres dels quatre barris de Ciutat Vella registren els increments més alts de la ciutat: el Gòtic (56,5 %), el Raval (52,83 %) i la Barceloneta (51,6 %). Sobre el mapa, els barris amb una variació interanual més alta dibuixen un corredor des de la Barceloneta fins a la part alta del districte de Gràcia.

No cal dir que la crisi del coronavirus ha repercutit de ple en l’atur registrat durant els mesos de març a juny. Si prenem de referència aquest període, veiem que al Raval l’atur registrat ha crescut un 33 % entre el març i el juny. El segueixen la Dreta de l’Eixample amb un increment del 29,1 % i la Vila de Gràcia (26,7 % més).

Els barris amb més atur de Barcelona

Ciutat Meridiana és el barri amb la taxa d’atur més alta (16,4 %), segons les dades del juny del 2020 publicades pel Departament d’Estadísitca de l’Ajuntament de Barcelona. El segueixen de prop la Trinitat Nova amb un 15,8 % de la població d’entre 16 i 64 anys a l’atur i la Trinitat Vella (15,6 %). En el conjunt de Barcelona, la taxa d’atur del mes de juny és del 8,6 % dels barcelonins en edat de treballar.

35 dels 73 barris de la ciutat han registrat taxes d’atur per sobre de la mitjana barcelonina i tres barris més (el Clot, la Vall d’Hebron i Sant Genís dels Agudells) la igualen. A l’altra cara de la moneda hi ha Pedralbes (3,5 %), Sarrià (3,7 %) i Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes (3,8 %), amb les taxes d’atur més baixes registrades el juny del 2020. Els barris amb taxes d’atur més baixes formen una diagonal en el mapa de la ciutat des de Pedralbes fins al Poblenou.

Consulta en el gràfic interactiu següent com ha evolucionat l’atur registrat a cada barri al llarg del 2020. Clica a les fletxes per canviar de districte.

Clica aquí si estàs amb el mòbil i no veus bé els gràfics