En el conjunt de la província de Barcelona, el nombre de parats registrats en les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya ha disminuït el 2016 un 12,48 % respecte a l’any anterior. En total, aquest any hi ha hagut 47.172 aturats menys a la província de Barcelona. Respecte al mes de novembre la davallada del nombre d’aturats ha estat del 2,07  %. L’atur ha disminuït durant el mes de desembre sobretot en el sector dels serveis, amb 5.501 desocupats menys que al novembre, mentre que en la indústria ha baixat en 513 persones i, en l’agricultura, en 479, i els aturats sense feina anterior han disminuït en 3.080 persones. En canvi, l’atur ha augmentat entre el sector de la construcció.

Pel que fa a tot Catalunya, en balanç anual, hi ha hagut 62.023 persones aturades menys que el desembre del 2015, xifra que suposa un descens del 12 %. El nombre total parats registrats ha estat de 453.645 persones.

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, ha valorat les dades d’atur d’aquest desembre positivament. Assegura que ens “trobem pràcticament com estàvem abans de la crisi”. Ara bé, Bassa ha remarcat que molts dels nous contractes són molt precaris amb, a parer seu, excessiva temporalitat. Considera, per tant, que l’objectiu és “convertir aquesta precarietat en estabilitat”.