oficina atur

El mes d’agost ha deixat xifres negatives pel que fa a l’atur. A Barcelona hi ha 2.092 persones més registrades a les llistes de desocupats, que han deixat un total de 70.161 aturats a la ciutat. Això representa un 8,62 % d’atur a Barcelona.

A Catalunya, el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social ha anunciat que hi ha 11.594 persones més aturades durant l’agost respecte al juliol. Això suposa que el nombre total de parats arriba als 380.718. En canvi, si comparem aquest mes passat amb l’agost del 2017 el nombre d’aturats a Catalunya s’ha reduït un 4,19 %, amb 16.667 menys. Catalunya encapçala el rànquing de les comunitats autònomes que han registrat un augment més important de la desocupació, seguida d’Andalusia  (+ 8.284 aturats) i la Comunitat Valenciana (+ 7.591).

Al conjunt d’Espanya hi ha 3,1 milions de desocupats

Les xifres referents al conjunt de l’estat tampoc no deixen bones noticies. El nombre de parats s’ha incrementat durant l’agost en 47.047 persones respecte al juliol. Així, el nombre total d’aturats arriba ara a les 3.182.068 persones.

El sector serveis, el que augmenta més

Per sectors, el més perjudicat ha estat el de serveis. A la llista de desocupats d’aquest grup s’hi han afegit 10.440 inscrits, fins a un total de 270.595. El sector de la construcció també ha vist com s’han incrementat el nombre de parats amb 1.632 més, fins a arribar a un total de 33.784. Al grup de la indústria hi ha 1.268 aturats més i en total són 43.982.

Els contractes formalitzats s’han reduït durant l’agost respecte al mes de juliol un 29,01 % amb 95.140 menys i arriba a un total de 232.827. D’indefinits se n’han registrat 27.203, fet que suposa 12.354 menys que el mes juliol. De contractes temporals se n’han signat 205.624, 82.786 menys que el juliol.