L'Eulàlia va entrar al món laboral en plena crisi. Fa dos anys que treballa als serveis jurídics del Grup SIFU, després de buscar feina en altres empreses. I tot i que ella no s'ha sentit mai discriminada per les seves dificultats motrius, creu que les empreses s'ho pensen més a l'hora de contractar persones amb discapacitat. EULÀLIA MILLARET, treballadora de Grup SIFU "Potser a vegades sí que el procés de selecció s'endarrereix una mica més que amb una persona sense discapacitat. Els fa una mica de por a l'hora de contractar perquè potser han d'adaptar el lloc de treball, has de pensar en molts factors." I aquestes reticències, durant els anys de la crisi econòmica, encara s'han accentuat més. Si el 2008, a tot l'estat, l'atur era un cinc per cent més alt entre persones amb discapacitat, cinc anys després, aquesta bretxa respecte a la resta de població gairebé s'ha duplicat, fins al nou per cent. De manera que el 2013 la taxa de desocupació d'aquest col·lectiu va pujar fins al 35 per cent. També en els salaris ha augmentat la diferència. Són xifres molt allunyades dels objectius que marca la llei, una llei que de fet també s'incompleix més ara que abans. Vuit de cada 10 empreses no reserven el dos per cent obligatori de llocs de feina per a persones amb discapacitat, tot i els beneficis que això suposa. CRISTIAN ROVIRA, vicepresident de Grup SIFU "En realitat el 86 per cent de les empreses que proven i fan un contracte a una persona amb discapacitat estan contentes o molt contentes. Per tant animem que provin i vegin les capacitats que tenen i els avantatges que tenen en àmbit competitiu." La recuperació econòmica pot ser un bon escenari perquè les empreses es decideixin. Però, des del Grup SIFU, també reclamen a l'Administració més inspeccions de treball per fer complir la llei.

La manca de recursos econòmics i les polítiques d’austeritat han tingut conseqüències sobre l’ocupació de les persones amb discapacitat. És la denúncia del Grup SIFU després d’analitzar les dades de l’Atlas que ha elaborat en col·laboració amb la Universitat de Sevilla. La comparació entre les dades de 2008 i les de 2013 demostren que la bretxa, pel que fa a l’ocupació, entre persones amb discapacitat i la resta de la població s’ha ampliat.

De fet, el 2013, la taxa d’ocupació d’aquest grup de població era del 24,3 %, és a dir, només una de cada quatre persones amb discapacitat tenia feina. Les xifres són molt lluny dels objectius d’integració marcats per la Llei general de discapacitat, que entre altres coses estableix una reserva obligatòria del 2 % de llocs de feina per a persones amb discapacitats en empreses de 50 treballadors o més. L’incompliment d’aquesta quota també s’ha agreujat amb la crisi, tant en empreses públiques com privades: 8 de cada 10 no la respecten.

Per això, des del Grup SIFU reclamen a l’administració més inspeccions per fer complir la llei i alhora més polítiques efectives de foment de l’ocupació per a aquest col·lectiu. També demanen més sensibilitat a les empreses. El vicepresident de SIFU, Cristian Rovira, recorda que “el 86 % de les empreses que proven i fan un contracte a una persona amb discapacitat estan contentes o molt contentes”. Per Rovira, la “por de no saber com adaptar el lloc de feina a la persona” és el principal escull de les empreses a l’hora de contractar.

L’estudi també constata un creixement de la desigualtat salarial que pateixen els discapacitats. Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística, entre 2010 i 2013, el salari brut anual es va reduir en general 40 euros, mentre que entre el grup de discapacitats va caure en 1.400 euros.