Durant aquests dos dies, també hi ha previstes unes 40 activitats d’intercanvi professional i treball en xarxa. Tot i que s’hi tractaran diverses qüestions, les propostes més demandades són les que giren a l’entorn de la transformació digital. Segons el director del Bizbarcelona, Aleix Planas, hi ha molts emprenedors que tenen inquietuds sobre “les transformacions dels negocis i els canvis en la manera de fer i de vendre”.

En aquest sentit, el regidor d’Empresa, Agustí Colom, i la consellera de Treball, Dolors Bassa, (que han participat en la inauguració del Bizbarcelona) han assegurat que “els nous emprenedors han de ser capaços d’obrir-se en el món de les noves tecnologies” i que “només la connexió entre tots pot crear sinergies” laborals i empresarials.

Per segon any consecutiu també es potenciarà l’apartat de l’economia social; és a dir, aquelles empreses que generen un benefici per a l’entorn en el qual s’ubiquen. S’ha creat expressament un espai de treball en xarxa sobre el sector social i cooperatiu i els tècnics de la Generalitat ensenyaran als assistents com constituir-se com a cooperativa.