Alcántara ha opinat que seria una mesura contraproduent perquè faria que més gent es refugiés en la il·legalitat. Amb tot, Alcántara ha reconegut les dificultats d’implantació d’aquest impost, atesa la competència de l’Estat espanyol sobre la llei d’hisendes locals. “Crec que aquesta idea no sortirà endavant”, ha manifestat, perquè “no té sentit” un altre instrument quan els propietaris d’allotjaments turístics “ja paguen IBI, IVA, IS, IRPF i taxa turística”.