llum encès

L’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) ha valorat les mesures aprovades pel Govern espanyol en relació amb la pobresa energètica arran de la crisi del coronavirus. L’entitat es mostra satisfeta a mitges per la mesura de prohibir el tall de subministraments bàsics —aigua, llum i gas— mentre duri l’emergència sanitària als habitatges habituals. L’associació, però, diu que no es resolen els possibles impagaments ni tampoc l’endeutament de les famílies, que hauran de pagar un cop passi l’emergència. L’entitat creu que la millor solució per a les famílies vulnerables en aquesta situació excepcional “és la gratuïtat dels subministraments i que siguin assumits per les companyies”.

“El bonus social és insuficient”

L’APE diu que el bonus social d’un 25 % de descompte en els subministraments “és insuficient” —sempre que el demandant acrediti una baixada d’ingressos d’un 75 % en relació amb la mitjana del semestre anterior, i que la unitat familiar tingui uns ingressos mínims anuals de:

  • Persones o unitats familiares sense menors: 18.798,98 €.
  • Un menor a la unitat familiar: 22.558,78 €.
  • Dos menors a la unitat familiar: 26.318,57 €.

L’Estat ha aprovat aquesta ajuda de durada màxima de sis mesos des de la primera bonificació i es pot deixar de percebre sempre que l’usuari ja no compleixi amb els requisits. L’APE diu que la tramitació del bonus “és un infern burocràtic” per a les famílies.

L’APE també s’ha fixat en les mesures que afecten els autònoms i empreses i les considera “insuficients”. L’Estat ha aprovat que puguin reduir el contracte de tarifa i potència sense penalització i ajornar el pagament de les factures.