L’Ajuntament de Barcelona actualitzarà cada any la llista de morosos amb més d’un milió d’euros de deute. És una mesura que forma part de la política municipal per intensificar la lluita contra el frau fiscal. De moment, només hi ha un deutor. És l’empresa Sacresa Terrenos 2, SL, que té pendent pagar més de 1,6 milions d’euros.

La publicació de la llista de morosos vol ser una mostra de la política de transparència de l’Ajuntament de Barcelona i de l’Institut Municipal d’Hisenda. L’objectiu és intensificar la lluita contra el frau i estrènyer el setge als evasors fiscals. Per això, han ampliat els instruments de cobrament dels deutes tributaris.

Durant aquest mandat, l’Institut Municipal d’Hisenda, ha dut a terme diverses actuacions. Ha fet inspeccions a grans superfícies de la ciutat i l’Ajuntament ha reclamat 1,2 milions d’euros a diversos centres comercials. També ha detectat l’impagament de prop de tres milions d’euros per part d’una companyia elèctrica, que ja ha fet efectiu una part de l’import que havia de pagar.

L’únic deutor de la llista de morosos: Sacresa Terrenos 2, SL

A la llista de deutors d’aquest any només hi ha únic deutor. De fet, el percentatge de recaptació sobre el total liquidat a Barcelona és dels més elevats: un 94,5 %, mentre que a d’altres ciutats, com Madrid, és del 89,1 %.

L’empresa que apareix a la llista de deutors és la promotora immobiliària Sacresa Terrenos 2, SL, amb un deute superior a 1,6 milions d’€, corresponent sobretot a l’Impost de Béns Immobles (IBI) i plusvàlues, així com algun IAE. Va presentar concurs de creditors el juny del 2010. A més, no va complir el conveni aprovat per fer efectiu l’impagament. Des de llavors, l’Ajuntament ha dut a terme actuacions d’embargament i investigació patrimonial.