La comissió de govern de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat el Pla estratègic de subvencions 2021-2023, el full de ruta de les convocatòries de subvencions que s’atorgaran els propers tres anys. Hi estan previstes ajudes de 96 milions d’euros anuals, és a dir, un total de 288 milions. L’objectiu d’aquest pla és impulsar i promoure la participació de la societat civil en els diferents àmbits de gestió municipal i donar suport als projectes i les accions d’interès general que ha desenvolupat el teixit associatiu o particulars de la ciutat.

El primer tinent d’alcalde, Jaume Collboni, ha insistit en la importància que les entitats veïnals coneguin el pla de subvencions per organitzar-se: “El model Barcelona es fonamenta en la participació ciutadana i amb un paper molt actiu del moviment associatiu. Per això, és important que les convocatòries de subvencions i ajudes es coneguin amb prou antelació perquè puguin planificar l’activitat”.

Els objectius del pla de subvencions

Els objectius d’aquest pla estratègic són set. En primer lloc, garantir els drets bàsics de les persones afavorint l’autonomia, protecció i la inclusió. Les ajudes també han de servir per afavorir una Barcelona compromesa amb el medi ambient i la sostenibilitat. També, donar suport al desenvolupament econòmic i social de la ciutat a través de la promoció comercial, empresarial, turística i d’economia social.

Altres objectius de la iniciativa són promoure el desenvolupament de drets i deures de la ciutadania i dels valors de civisme i convivència, potenciar la creativitat a partir d’activitats educatives, culturals i esportives, impulsar la participació ciutadana i del teixit associatiu i comunitari, i promoure la transparència a l’hora d’atorgar subvencions.

Subvencions de fins al 50 %

La despesa subvencionable màxima serà del 50 % del projecte en totes les línies de subvenció. A més, el pla tindrà una comissió de seguiment per avaluar-ne el grau de compliment.