L’impacte que ha tingut l’augment del salari mínim interprofessional aprovat per l’Estat espanyol ha obligat el govern municipal a assignar una bestreta econòmica extraordinària d’urgència. Els diners serviran per tal de minimitzar l’efecte en els comptes dels centres especials de treball (CET) i també en les empreses d’inserció que havien signat els contractes amb el consistori tenint en consideració uns altres sous. Com a conseqüència, l’Ajuntament ha incrementat el pressupost de Parcs i Jardins en 149.000 euros, el de Barcelona Activa en 25.000 euros i el de Tersa en 16.000.

Un milió més per a la contractació social

El govern municipal també ha ampliat la partida dedicada a la contractació amb reserva social del 2019 dels 9 milions d’euros als 10.274.373 euros. La mesura afecta l’adjudicació de contractes a favor dels Centres Especials de Treball d’iniciativa social i empreses d’inserció. D’altra banda, també s’ha aprovat una millora en el procés de contractació d’aquests centres especials. Entre les modificacions hi ha unes noves pautes pautes per valorar els projectes d’inserció i l’acompanyament de persones en risc d’exclusió social, discapacitat o salut mental. A partir d’ara el consistori valorarà més els aspectes socials i tècnics presentats.