Si realitzem ara mateix una cerca a Airbnb per trobar pisos turístics al barri de la Barceloneta, ens apareixen més de 300 entrades. Una xifra força allunyada dels 70 pisos que disposen d'una llicència legal. Trobar un que la tingui és, a més, força complicat perquè depèn de si el propietari vol explicitar-ho o no. Arran de la demanda de l'Ajuntament d'anunciar només pisos amb llicència, el web Airbnb diu que l'únic que farà es recomanar als usuaris que s'informin de la normativa vigent, però no es compromet a filtrar els anunciants en funció de si tenen llicència o no. Tot i la reticència del web de descartar els pisos il·legals, sembla que les queixes dels veïns de la Barceloneta podrien haver tingut alguns efectes. L'oferta d'aquest web al barri ha baixat al voltant d'un 25 per cent respecte al mes d'agost. Altres webs que ofereixen pisos turístics a la ciutat tenen el segell de l'Associació de Pisos Turístics de Barcelona. Un segell que serveix als turistes per tenir un mínim de garanties per a la seva estada a la ciutat.

El web Airbnb ofereix més de 300 allotjaments a la Barceloneta. Tot i això, només hi ha 70 pisos turístics amb llicència legal al barri. Airbnb no es compromet a filtrar els anunciants en funció de si tenen llicència o no. De fet, està en mans del propietari especificar-ho o no. Arran de la demanda de l’Ajuntament que s’anunciïn només pisos amb llicència, el portal diu que l’únic que farà es recomanar als usuaris que s’informin de la normativa vigent.

Les queixes dels veïns de la Barceloneta podrien, però, haver tingut ja alguns efectes. L’oferta d’aquest web al barri ha baixat al voltant d’un 25 per cent respecte al mes d’agost. Altres webs que ofereixen pisos turístics a la ciutat tenen el segell de l’Associació de Pisos Turístics de Barcelona, i això permet als turistes tenir un mínim de garanties que la seva estada a la ciutat no es veurà en cap cas alterada pel conflicte generat.