Barcelona té més llocs de feina que mai. Aquesta és una de les conclusions principals que es desprèn de l’Informe de conjuntura econòmica del 2018, que fa balanç de la situació econòmica de la ciutat. Barcelona ha tancat el quart trimestre del 2018 amb 1.120.737 persones afiliades al conjunt de règims de la Seguretat Social, una xifra que per primera vegada supera el nivell d’ocupació d’abans de la crisi econòmica.

Afiliacions a la Seguretat Social

El bon ritme de creació neta de llocs de treball a la ciutat també es veu en la taxa d’ocupació (70,9 %, per sobre de la mitjana europea) i en la d’atur (10,3 %, millor que les mitjanes catalana i espanyola). A l’inici del mandat, l’any 2015, hi havia més de 100.000 persones aturades a la ciutat. Ara són 69.316. “Barcelona ha mostrat que és una ciutat capaç de sobreposar-se”, valora el primer tinent d’alcalde, Gerardo Pisarello.

Alerta per l’alta temporalitat

Malgrat les bones dades que es desprenen de l’informe, les conclusions reflecteixen que la contractació a la ciutat es segueix caracteritzant per la curta durada de molts contractes. Durant el 2018, 4 de cada 10 contractes signats a Barcelona tenien una durada igual o inferior a un mes. La temporalitat a la ciutat també és visible amb aquesta dada: el 20 % dels assalariats a Barcelona tenen un contracte temporal. Tot i això, el volum de contractes indefinits ha crescut, representant el 14 ,4 % del total.

Contractes temporals a Barcelona

El consistori reitera que cal treballar perquè l’ocupació que es crea sigui de qualitat. Per això, des de Barcelona Activa s’impulsen diverses mesures, com promoure només contractes de treball d’almenys 1.000 euros de sou i sis mesos de durada.

Creix el sector de les TIC

L’Informe de conjuntura econòmica, elaborat per l’Ajuntament, situa les TIC i la indústria 4.0 com a sectors estratègics que creen ocupació. De fet, aquest sector ha superat per primera vegada les 59.000 persones ocupades a la ciutat.