Quan algú deixa de pagar la hipoteca, s'exposa des del primer mes a rebre una carta com aquesta. És una citació judicial en què l'entitat financera reclama que se li tornin tots els diners que ha prestat. En cas de no poder pagar-ho, l'habitatge surt a subhasta. I si aquesta queda deserta, que últimament passa sovint per la crisi, al final qui es queda el pis és el banc per la meitat del valor de taxació. Així, si el pis va costar 300.000 euros i la subhasta queda deserta, el banc se'l podria quedar per 150.000. Però la cosa no queda així. En aquest casos, l'entitat financera continua reclamant el que queda per pagar de l'altre meitat del pis. El ja expropietari haurà d'assumir, a més, les despeses del procés judicial. Davant d'això, la Plataforma d'Afectats per les Hipoteques reclama que s'instauri el que s'anomena "dació en pagament". ADRIÀ ALEMANY, portaveu de la Plataforma d'Afectats per les Hipoteques "Que si una persona per una situació d'insolvència sobrevinguda s'ha quedat sense ingressos i no pugui fer front a la hipoteca i sigui el seu habitatge habitual, retornant el pis al banc quedi cancel·lat el deute." I, mentrestant, per evitar problemes com aquests, les associacions d'usuaris de serveis bancaris demanen al ciutadà responsabilitat a l'hora de firmar préstecs hipotecaris. CRISTINA MUNTANYOLA, advocada d'AUSBANC "Un ha d'assessorar-se, ha de preguntar qualsevol clàusula que un no entengui. I si no és clar no se signi." Així, diuen, s'evitarien molts disgustos.

Aquesta situació podria afectar 350.000 famílies, que entre el 2008 i el 2010 van signar una hipoteca, segons la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques.

L’entitat treballa perquè això no passi i reclama que s’instauri la “dació en pagament”, com ja es fa als Estats Units, França o Alemanya. Aquest concepte es refereix a l’anul·lació del deute en el moment en què la persona torna les claus del pis al banc perquè no el pot pagar.

La plataforma ha posat en marxa una recollida de firmes per portar la iniciativa al Congrés dels Diputats. A més, demana que es canviï la Llei d’enjutjament civil que és la que estipula, per ara, aquest procés, que no consta al contracte de la hipoteca.