El trànsit de la Gran Via a l’altura del carrer de Casanova en direcció Llobregat s’ha tallat durant tot el matí de diumenge. Una grua de grans dimensions ha col·locat tres pisos prefabricats sobre l’edifici número 553 i ha deixat habilitats només dos carrils de circulació al tram central i el lateral de mar, tots dos en sentit Besòs.

Es tracta d’un altre projecte de l’empresa La Casa por el Tejado, que es dedica a muntar àtics fets a mida sobre edificis de la ciutat. Són cases prefabricades que només cal encaixar, pavimentar i pintar.

La construcció d’aquestes noves llars és molt més ràpida que la d’un habitatge convencional, però provoca afectacions puntuals a la ciutat. Per poder transportar els mòduls, l’empresa ha de demanar un permís de pagament que només es concedeix en diumenge i que implica el tall de circulació durant el trasllat dels pisos per carretera i la inhabilitació del trànsit al carrer on es col·loquen els pisos.

El proper diumenge, les afectacions es repetiran a la Gran Via amb Comte de Borrell, on està prevista la instal·lació de més mòduls.