Quan una família no pot fer front a la hipoteca, el banc té la paella pel mànec. El pis surt a subhasta i en cas de no presentar-s'hi postors, cosa que amb la crisi és freqüent, el banc s'adjudicarà l'habitatge pel 50% del valor. Aquest, doncs, no només es quedarà amb el pis per un preu molt menor al que es va signar la hipoteca, sinó que a més pot reclamar el pagament del deute restant. A banda, la família quedarà automàticament registrada a la llista de morosos. MIQUEL ÀNGEL ESCOBAR, responsable de Comunicació d'AICEC-ADICAE "En el moment que tu entres a una llista de morosos és que no pots comprar ni un electrodomèstic a terminis, estem abocant moltíssimes famílies a la pobresa, a l'exclusió i a moltes dificultats de retornar a una situació normal perquè encara deuen." Això, segons la legislació espanyola, perquè amb altres normaltives europees a la mà, només entregant les claus del pis el deute queda automàticament saldat. És per corregir aquesta norma que l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya, juntament amb els sindicats volen promoure una iniciativa legislativa popular que reformi la llei hipotecària. Entre el 2007 i el 2010 més de 40.000 famílies han perdut el seu pis per no poder pagar la hipoteca. En tan sols tres anys aquesta xifra s'ha multiplicat per tres. I el 50% d'aquestes execucions hipotecàries s'han fet a la provínicia de Barcelona.