Els treballadors protesten en contra d’una retallada de sou del 9,2% que, segons els sindicats, va aplicar la patronal ACEA de forma “totalment il·legal” i que s’afegeix a la reducció del 2,5% que els van aplicar el 2011. Per això, el personal del transport sanitari públic reclama que es garanteixi la qualitat assistencial, ja que, a causa de la reducció de despesa, s’ha reduït molt el nombre d’ambulàncies, s’ha augmentat el temps d’espera i de resposta i hi ha moltes demores en el servei. A més, els prop de 5.000 treballadors i conductors d’ambulàncies reclamen que se’ls garanteixin els drets laborals, ja que, segons els sindicats, s’està incomplint el conveni col·lectiu.

El conflicte laboral al sector del transport sanitari està encallat. En l’última reunió per resoldre’l, la patronal va oferir suspendre la retallada fins al mes de desembre per guanyar temps per a la negociació. Veient que la trobada no acostava posicions, la patronal va plantejar retirar la paga extra si no s’arriba a un acord abans del desembre.

Serveis mínims les 24 hores

A partir d’aquest dilluns i fins dijous, el sector del transport sanitari públic garantirà els serveis mínims necessaris per al trasllat de malalts i accidentats en casos d’urgència i de necessitat inajornable. També se seguirà donant el servei de trasllat per rebre els serveis d’hemodiàlisi i oncològics, així com la realització de les proves complementàries urgents, i els trasllats intrahospitalaris.