Precisament, els 23 “ambaixadors” són socis que aquesta associació té repartits per tot el món en ciutats com Nova York, Londres, Singapur, Hong Kong, París, Dubai o Boston. A partir d’ara se’ls encomana la feina de promoure Barcelona com a ciutat ‘business friendly’, explicar què s’hi fa per facilitar el creixement econòmic i fer de representants de la marca Barcelona. Una manera d’atrapar talent i inversions estrangeres per la ciutat.