L’Adriana Garrido es va quedar sense feina el setembre passat i durant mesos va estar buscant-ne sense èxit. Sola i amb un fill de dos anys i mig a càrrec la seva situació la va obligar a contactar amb serveis socials. Des d’allà la van derivar al programa Làbora i deprés de diverses entrevistes va aconseguir feina en un forn de pa del Poblenou, La Trobada. Ella és una de les 1.206 persones que van trobar feina per aquesta via durant el 2020 malgrat la pandèmia. Es van signar un total de 1.711 contractes. Una xifra per sota de la del 2019, quan 1.671 usuaris van aconseguir sortir de l’atur.

El projecte facilita que empreses i entitats puguin accedir a una bossa de candidats que s’ajusta a les seves necessitats. A més, com en el cas de l’Adriana, es tracta de persones a les quals se’ls ha fet acompanyament formatiu. Per la Rebeca Domínguez, la propietària del forn que l’ha contractat, tots són avantatges. De fet no és a primera vegada que ha trobat personal per al seu negoci dins del projecte. Creu que “hi ha molta gent que busca feina” i que el programa “ajuda a posar-nos en contacte”.

La continuïtat d’aquest pla durant la crisi sanitària ha estat possible gràcies a l’adaptació digital. I de fet va créixer, fins a un 10,8 %. el nombre de persones que van contactar amb el servei. Fins a 2.000 van ser ateses per primer cop i van tenir l’oportunitat de fer formació per millorar les seves competències laborals.

Inserció laboral de dones i majors de 45 anys

El Làbora posa el focus en les dones i els majors de 45 anys, col·lectius que tenen més difícil la inserció laboral. Del total de contractes signats l’any passat, la majoria —el 66,9 %— van ser per a dones. A banda, prop de la meitat dels contractes —el 49,2 %— va ser per persones de més de 45 anys.

Una altra dada significativa és que gairebé un de cada dos contractes —el 43,4 %— van ser indefinits.

Reptes per al 2021

El programa Làbora va néixer el 2015 per millorar l’ocupació de les persones en situació de vulnerabilitat i amb dificultats d’accés al mercat laboral. En aquests sis anys ja ha arribat a 6.663 persones, i l’objectiu per a l’any vinent és superar el llindar de les 7.000 persones ateses i arribar altre cop a la xifra de 1.500 insercions laborals.

El Làbora és un pla municipal impulsat amb el suport de diverses organitzacions: Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), Empreses d’Inserció de Catalunya (FEICAT) i Creu Roja.