Coneixement, emoció i pensament crític són els ingredients bàsics del Deuwatts. Un espai dirigit i presentat per Lluís Reales.