En molts espectacles sembla que la màgia trenqui les lleis de la física. El bon mag és un artista capaç de desviar l’atenció dels espectadors i distorsionar els mecanismes de la percepció, la memòria i el raonament. De fet, posa en pràctica teories de la neurociència. En aquest Deuwatts expliquem l’estreta relació entre ciència i màgia.