El Big Bang, la gran explosió, va donar lloc a l’univers. La vida es va originar fa 3000 milions d’any i des de l’aparició de les primeres civilitzacions els humans hem sentit fascinació pels nostres origens. En aquest Deuwatts explorem què sabem sobre la vida a l’univers.