L’aigua és un bé indispensable per a la vida i un dret bàsic, però en el nostre entorn mediterrani és un recurs escàs i fràgil. Garantir el subministrament suposa xarxes de distribució, infraestructures de tractament i una acurada gestió que depèn de cada municipi.
El programa ‘La gestió de l’aigua’ ha estat guanyador del Premi Periodístic ATLL de l’Aigua