Quines són les característiques d’una smart city? Quin urbanisme proposaria avui el visionari Ildefons Cerdà? Una ciutat intel·ligent es fixa en la mobilitat urbana, la gestió d’infraestructures, la salut i els serveis socials i aposta per la participació ciutadana en la presa de decisions.