En les darreres dècades el creixement desmesurat de la població ha suposat la proliferació d’edificis descontextualitzats respecte al seu entorn. Coneixem de primera mà exemples d’arquitectura sostenible que estan guanyant pes a Catalunya i que segueixen les directrius de la UE que proposen una construcció de futur amb més sentit comú.