Com es capta i tracta l’aigua de mar per convertir-la en dolça? L’aigua regenerada es pot aprofitar per ús de boca? Quin és el procés que fa possible la regeneració de l’aigua? En aquest Deuwatts expliquem com es gestiona l’aigua a la Regió Metropolitana de Barcelona i com funcionen les principals infraestructures.