mobilitat motoritzada

El cotxe com a anormalitat

1.500 quilos per desplaçar-ne 75 de mitjana. El cotxe és un giny tecnològicament ineficient i ecològicament insostenible. Causa escalfament global i contamina. Ocupa espai i produeix soroll a les ciutats. Tot i això, n’hem normalitzat l’ús i en trobem natural la presència als carrers. John Etherington és professor de ciències polítiques a la Universitat Autònoma de Barcelona i membre de PostCarCity, una associació que lluita per reduir la presència de vehicles de motor a les grans ciutats. Ens explica per què hem de deixar el cotxe al garatge.

El cotxe ha esdevingut un símbol d’estatus i una icona de  llibertat individual. Però la realitat n’és una altra. La imatge de solitud, conduint un cotxe per una carretera buida, és l’antítesi del que es troben els 900.000 conductors que diàriament entren i surten de Barcelona.

Segons dades de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), el trànsit de vehicles lleugers per la regió metropolitana de Barcelona es va incrementar el 2018 un 1 % respecte l’any anterior, mantenint la tendència a l’alça iniciada el 2014.

Les emissions de CO2, a causa del transport, van augmentar entre gener i novembre de 2018 un 3,1 % respecte el mateix període del 2017. Això significa que durant aquests mesos es van alliberar a l’atmosfera 7.241.779 tones d’aquest gas d’efecte d’hivernacle.

L’augment de les emissions de CO2 es deu, en part, a la progressiva substitució dels vehicles de motor dièsel, molt més contaminants i perillosos per a la salut pública, pels de benzina. Un vehicle dièsel emet de quatre a sis vegades més NO2 que un de gasolina, però menys CO2. Les emissions dels vehicles depenen de tres factors: el tipus de motor (gasolina o dièsel), l’any de fabricació i les dimensions i potència.

Pel que fa a accidents, el 2018 van morir a les carreteres de la província de Barcelona 72 persones, el mateix nombre que l’any anterior. A Barcelona ciutat, el 2018 va tancar amb 21 persones mortes. Vianants i motoristes van ser-ne els principals afectats.

Imatges en temps real de punts crítics en congestió de trànsit

Situades en el mapa que pots veure a continuació hi ha càmeres que mostren punts crítics de congestió de trànsit, sobretot en hora punta. Clica sobre cadascuna d’aquestes càmeres per veure una fotografia de la situació viària en temps real.

Zona de baixes emissions i vinyeta

Barcelona ha implantat una zona de baixes emissions, primer durant episodis d’alta contaminació i amb caràcter permanent a partir de l’1 de gener de 2020, que prohibeix l’accés als cotxes més contaminants. Els vehicles es classifiquen amb un distintiu ambiental (etiqueta) emès per la DGT, que permet discriminar-los. Amb aquesta mesura s’estima que es pot reduir la circulació de fins a 50.000 vehicles el 2020 i fins a 125.000 de cara a l’any 2024.
Per la seva banda, la Generalitat estudia la implantació de l’anomenada vinyeta, que hauria de ser compatible amb l’accés i limitació de vehicles a les ciutats, que gestionen els ajuntaments. Es tracta d’un sistema de peatge tou que es pagaria un cop a l’any i permetria circular per totes les vies d’alta capacitat de Catalunya i que, segons el secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, podria eliminar tots els peatges de Catalunya.

Per millorar la qualitat de l’aire no n’hi ha prou d’utilitzar el transport públic. Cal reduir les emissions de gasos i, per tant, la circulació de vehicles amb motor de combustió. Més de 320 ciutats europees ja han limitat el nombre de cotxes als carrers.

Barcelona és la ciutat d’Europa amb més densitat de vehicles per km². En aquest espai es concentren un total de 6.000 cotxes. Aquesta xifra significa el doble que Madrid i el triple que Londres, per exemple. La presència de tants vehicles privats pels carrers de la ciutat entorpeix la circulació d’altres tipus de transport més sostenibles, com ara els autobusos urbans, tot i que tinguin carrils segregats. Segons dades de la darrera enquesta de l’European Metropolitan Transport Authorities (EMTA), publicada el 2018 però amb dades del 2016, la velocitat comercial dels autobusos urbans de Barcelona és la més baixa d’Europa: 12 km/h.