dades

La mobilitat en xifres

Aquestes dades mostren els hàbits de desplaçament de les persones que viuen dins i fora de la regió de Barcelona i s’hi dirigeixen pràcticament cada dia. Les dades també expressen uns patrons de mobilitat amb unes conseqüències sobre l’entorn.