El CCCB celebra el Gameday, una jornada per donar a conèixer i gaudir de la cultura del videojoc. Aquest dissabte el museu s’ha omplert d’experiències didàctiques i divertides al voltant del joc. Entre les quals destaca la inauguració de Zooom, una sala on es poden trobar fins a una vintena de jocs independents, la majoria dels quals es pot jugar de manera col·lectiva. L’espai està organitzat en set racons dissenyats especialment perquè l’espectador pugui jugar en un entorn segur, còmode i divertit. L’entrada és lliure, encara que hi ha un accés limitat a 36 persones cada torn. A més, els participants poden estar com a màxim 45 minuts al seu interior.

L’aposta de Zooom és deixar de banda les propostes més generalistes i oferir opcions alternatives i independents. Plantegen un recorregut per diverses experiències lúdiques, des de la carnavalesca competició i la necessària cooperació, fins a d’altres més oblidades com la contemplació o la reflexió a partir del joc.

Els assistents al CCCB aquest dissabte també han pogut conèixer l’autor del videojoc Gris, Conrad Roset, i el youtuber Outconsumer, col·laborador del ‘btv esports’,  en una sessió de joc i conversa en directe. Al vespre, s’ha pogut veure d’ExistenZ, de David Cronenberg, un clàssic del cinema de ciència-ficció.

Totes aquestes activitats s’han pogut combinar amb la visita a l’exposició Gameplay, que planteja un repàs a la història de l’oci digital i una reflexió de la seva influència en la societat. A més, aquest dissabte la mostra es pot visitar gratuïtament de 20 a 22 h.